• banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

ضد يخ موتورهاي ديزلي و ...

ضد يخ موتورهاي ديزلي بر خلاف موتورهاي بنزيني، سيستم هايي كه با سوخت ديزل كار مي كنند، تحت بار بيشتر، مدت كاركرد بالاتر و نوع خاصي از آب بندها هستند كه شرايط متفاوتي را نسبت به سيستم هاي بنزيني ايجاد مي كنند، لذا در بخش هاي گوناگون نظير سيستم خنك كننده و سيال ضد يخ آنها نيز تفاوت هايي وجود دارد. انتظار مي رود عمر عملياتي يك موتور ديزل، 4 تا 5 برابر بيشتر از يك موتور بنزيني باشد. همچنين نسبت ناخالص وزن وسيله نقليه به توان موتور بر حسب اسب بخار در موتورهاي ديزلي 5 تا 8 برابر خودروهاي سبك است. اين نسبت موجب مصرف سوخت بيشتر و حرارت بالاتر موتور خواهد شد و نياز به سيستم خنك ساز با قدرت بيشتري را دارا است. اغلب سيالات خنك كننده موجود، براي خودروهاي سواري سبك فرموله شده اند و با توجه به موارد ذكر شده، خودروهاي سنگين نياز به ضد يخ ويژه اي، متناسب با سيستم موتور و رادياتور خود دارند. جديدترين سيال خنك كننده طراحي شده مخصوص خودروهاي ديزلي سنگين، داراي خصوصيات زير هستند: - افزودن اندكي سيليكات به پايه گليكول - استفاده از مواد افزودني ويژه براي جلوگيري از خوردگي آب بندها - استفاده از مواد افزودني با نيترات كم به منظور جلوگيري از جوش خوردن قطعات به يكديگر (انتقال بهتر حرارت) - داراي تركيبات Surfactant براي جلوگيري از پوشاندن سطح سيستم خنك كننده با مقادير اندك روغن و افزايش انتقال حرارت. روانكاري براي يخچال هاي جديد يخچال هاي جديد به نوع خاصي روانكار نياز دارند و روغن هاي پايه سنتزي كه اغلب كارايي بهتري نسبت به انواع پايه معدني از خود نشان داده اند به اين نياز پاسخ مي دهند. اين روانكارها كه عموماً »پلي استرها« يا به اختصار »استرها« ناميده مي شوند از سال ها قبل در موتورهاي هواپيماها مورد استفاده قرار مي گرفتند و به تازگي نيز در كاربري هاي متنوعي نظير، يخچال ها از آنها بهره گرفته مي شود. در انتخاب يك روانكار سنتزي مي بايست به نوع دستگاه سردساز توجه كرده. از طرفي چون محصولات عرضه شده از جانب توليد كنندگان روانكار داراي خواص متفاوتي هستند با توجه به ميزان مواد افزودني و با آزمايش هاي متعدد، مناسب ترين گريد را براي يخچال تعيين مي كنند، بنابراين لازم است از توصيه سازنده، تبعيت كرد. چنانچه از استرها به طريقه درست استفاده شود مضرنخواهد بود. سازندگان روانكار، عموماً به همراه محصول، MSDS آن را نيز ارائه مي كنند. سيال شستشو دهنده موتور موتورهاي ديزلي و بنزيني جديد به صورت فشرده تر و در فضاي كمتري طراحي شده است، بنابراين بايد در محيط پاكيزه تر و گرم تري نسبت به انواع قديمي تر كار كنند. با تغييراتي كه بر روي موتور اعمال شده است. آلودگي ها كمتر شده عمر موتور افزايش يافته و تنش هاي بيشتري بر روغن موتور وارد آمده است. براي جلوگيري از تشكيل لجن و رسوبات و ساير تركيبات حاصل از احتراق كه باعث افزايش سايش و كاهش عملكرد و راندمان موتور مي شود، لزوم پاكيزه نگه داشتن مداوم موتور ضروري است. سيال به منظور شستشوي موتور و خارج ساختن رسوبات طراحي شده است. اين سيال سنتزي كه داراي مواد پاك كننده و متفرق ساز است، هيچ گونه تاثيري بر روي آب بندها و واشرها نداشته و به خوبي كليه تركيبات حاصل از احتراق لجن ها و رسوباتي كه در داخل قطعات موتور تشكيل شده اند را پاك و دفع مي كند. براي حصول به حداكثر كارايي، رعايت نكات زير هنگام استفاده از Lubegard توصيه مي شود. - سيستم موتور را از لحاظ نشتي كاملا بررسي كنيد. - به كمك يك پمپ سيال شستشوي Lubegard را وارد موتور كرده تا كليه رسوبات باقيمانده از روغن قديمي دفع شود. - فيلتر جديد نصب شود. - پس از شستشو، سيستم را با روغن جديد پر كنيد.

برچسب ها :
» نصب فرمان هیدرولیک روی پراید در دانشگاه شریف ( چهارشنبه ٩ تیر ۱٤٠٠ )
» دوره ی آموزشی کاربردی برق و انژکتور مگان ( سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ )
» دوره ی آموزشی کاربردی برق و انژکتور ال 90 ( دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ )
» دوره های آموزشی ( یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ )
» sdsd ( یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ )
» مطالب موجود ( جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸ )
» چند مقاله خوب ( پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸ )
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ ( چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ )
» سلول های سوختی ( چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ )
» استرلینگ ( پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ )