• banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

بنا به در خواست : روغن جديد ديزل

دوست عزيز مهدي بهاري مطلب در خواستي شما اماده شد .
 
شركت هاي توليد كننده روانكار در صدد بنا نهادن زيرساختي مطمئن و ضروري براي استاندارد روغن هاي ديزلي هستند. امروزه بيشتر خودرو سازان معتبر جهاني براي تطبيق توليدات خود با استاندارد زيست محيطي يورو IV به صورت همزمان از سيستم هاي برگشت گازهاي اگزوز (EGR) و تركيبات مكمل سوخت رسان استفاده مي كنند. برحسب نوع خودرو و اندازه آن، حجم و مصرف روغن، كيفيت روانكار و شرايط عملياتي فاصله زماني تعويض روغن متفاوت خواهد بود. اما نكته اي كه در بين تمامي خودروسازان، مشترك و هدف اصلي است تلاش بيشتر به منظور افزايش اين فاصله زماني است.


رعايت استانداردهاي يورو V و حتي يورو VI ، تكنولوژي هاي نويني را فراروي سازندگان خودروهاي سنگين قرار داده است. با توجه به معلومات موجود، به نظر مي رسد فن آوري SCR در كنار سيستم تزريق سوخت بهينه، سيستم احتراق جديد و استفاده از توربو شارژ امكان دستيابي به استانداردهاي ياد شده را فراهم خواهد آورد.
    در حال حاضر هيچ فرآيند اقتصادي شناخته شده اي به جز مورد ذكر شده امكان استفاده عملي ندارد. سيستم احتراق فشرده و همگن سوخت روش مناسبي به منظور كاهش آلاينده هاي اگزوز است اما به تنهايي قادر به برآورده ساختن ديگر پارامترهاي مدنظر استاندارد يورو IV نخواهد بود.
    علي رغم تفاوت هاي جزيي در تكنولوژي هاي به كار گرفته شده موتورهاي ديزلي آمريكايي، قرائن حاكي از اين است كه طراحي سازندگان اروپايي و آمريكايي به منظور دستيابي به استانداردهاي يورو V (معادل با US 07 ) و يورو VI (معادل با US 10 ) از يك قاعده و اصول كلي پيروي مي كند.
    كيفيت سوخت همواره تاثير عمده اي بركارايي موتور، دوام قطعات و ميزان آلاينده ها داشته است و انتظار نمي رود كه در آينده نزديك تغيير مهمي در آن صورت پذيرد، با توجه به اين مسئله، هر گونه طراحي و استانداردي مي بايست با در نظر گرفتن اين محدوديت انجام پذيرد. اين محدوديت به ويژه زماني كه محدوده اي فراتر از آمريكاي شمالي واروپاي متحد را در نظر داشته باشيم، اثرات خود را بيشتر نشان مي دهد، چرا كه استانداردهاي ياد شده نياز به سوخت هايي با »ميزان گوگرد در حد صفر« دارند، در حالي كه به جز معدود كشورهاي پيشرفته صنعتي، بقيه از سوخت هايي با درصد بالاي گوگرد و حتي تا يك درصد را استفاده مي كنند. اين مسئله همچنين در مورد روانكار و روغن مورد نياز موتورهاي ديزلي صادق است. استانداردهاي يورو5 و6 تنها روغن هايي را تاييد مي كنند كه خاكستر سولفاته، گوگرد و فسفر بسيار اندكي داشته و فاصله زماني تعويض آنها بسيار طولاني باشند.
    كنفرانسي كه به تازگي در فلوريداي آمريكا برگزار شد، به بررسي استاندارد PC-10 و طرح نقطه نظرهاي بيش از يكصد تن از متخصصين و كارشناسان علم روانكاري اختصاص داشت. جمع بندي صاحبان فن در اين نكته خلاصه شد كه PC-10 در آينده اي نزديك، كم و بيش اثرات قابل ملاحظه اي بر بازار روغن و كيفيت روانكارهاي خودرو خواهد داشت و سازندگان خودرو و توليدكنندگان روغن موتورهاي ديزل، مجبور به تطبيق خود با آن خواهند بود.
    
    استاندارد PC-10
    PC-10 استانداردي برگرفته از قانون آلاينده هاي فدرال آمريكا يا Tier III است كه طي سال هاي2007 تا2010 معرفي و اجراي آن قطعي خواهد شد. در اين استاندارد محدوديت هاي جديدي شامل كاهش اندازه ذرات (PM) از0.14 به 0.014 g/KW-hr و اكسيدهاي نيتروژن (Nox) از 3.4 به 0.27 g/KW-hr پيش بيني شده است كه به ترتيب از سال2007 تا2010 اجرا مي شود.
    سيستم سخت افزاري EGR به تنهايي قادر به پاسخگويي به اين استاندارد نيست و سازندگان OEM نياز به استفاده از تجهيزات كمكي و مكمل دارند. در اين راستا، انجمن حفظ محيط زيست آمريكا (EPA) نياز به استفاده از سوخت هاي ديزل با درصد گوگرد فعلي 500 ppm را از ماه ژوئن2006 ممنوع و حجم گوگرد مجاز را 15 ppm تعيين كرده است. مجموعه اين تغييرات، توليدكنندگان روغن را مجبور به فرموله كردن روانكارهاي خاص، مطابق با مشخصات مورد نياز استاندارد PC-10 تا اواسط سال2006 مي كند. به همين منظور، روش هاي جديد انجام آزمايش ASTM ، مي بايست حداكثر تا نيمه سال2005 تكميل و آمادگي لازم را به منظور پاسخگويي به نياز ياد شده داشته باشند.
    
    روانكاري و تجهيزات مكمل
    سازندگان موتورهاي كلاس8 با استفاده از فيلترهاي ذرات ريز و بهره گيري از سيستم EGR تا سال2007 به اهداف پيش بيني شده در زمينه PM و Nox خواهند رسيد. با اين حال، نگراني هايي در مورد تجهيزاتي كه به نوعي با روانكارها سروكار دارند، وجود دارد. به منظور مراقبت از موتورهاي ديزل و حفظ كارآيي آنها در يك دوره زماني كاري يك ميليون مايل، روغن هاي مورد استفاده سطح بالايي از مواد افزودني شامل تركيبات پاك كننده، ضداكسيداسيون و ضد سايش را خواهند داشت. اين مسئله موجب افزايش سطح SAPS (خاكستر سولفاته، گوگرد و فسفر) مي شود كه تاثير به شدت نامطلوبي بر كارايي سخت افزاري كنترل آلودگي دارد.
    استاندارد PC-10 ، تاكيد زيادي بر كاهش SAPS داشته و توليد كنندگان روانكار را با محدوديت زيادي مواجه مي كند. چرا كه از يك طرف مي بايست روغن ها استانداردهاي مربوط را رعايت كنند و از طرف ديگر ضمن حفظ و حتي افزايش زمان كاركرد، فاصله زماني تعويض روغن را تا حد ممكن افزايش دهند. اما از آنجايي كه PC-10 استانداردي اجباري است سازندگان روغن مجبور هستند كه با اتخاذ تدابيري ويژه و تغيير فرمولاسيون سطح خاكستر سولفاته را به1 درصد وزني (استاندارد ASTM D874 ) ، فسفر تا0/12 درصد وزني (ASTM D4951) و گوگرد را به حداكثر0/4 درصد وزني (ASTM D2622) كاهش دهند.
    
    آزمايش هاي جديد
    سازندگان موتور، چهار آزمايش جديد و يك آزمايش جايگزين را پيشنهاد كرده اند. ساير آزمايش ها نيز مشابه قبل انجام خواهند شد. موتور استاندارد براي آزمايش براساس توافق سازندگان معتبر M11-EGR شركت Cummins در نظر گرفته شده وانجام آزمايش جايگزين نيز به دليل تغييرات صورت گرفته در بخش سوپاپ هاي اين موتور11 ليتري است.
    آزمايش Mack T-11 يك آزمايش جديد براي اندازه گيري ميزان دوره و گرانروي روغن در حضور سيستم EGR است. اگرچه PC-10 نخستين طبقه بندي API خواهد بود كه از اين آزمايش استفاده مي كند، اما درعين حال Mack T-11 ، آزمايش مكمل مناسبي براي سطح كيفي CI-4+ ، همچنين Mack E0-N+03 است.ديگر آزمايش هاي جديد عبارتند از Cummins ISB، Mack T-12 و Caterpillar C-13 . اين آزمايش ها به ترتيب، به منظور تعيين ميزان سايش رينگ پيستون، سايش سوپاپ ها و نشيمن گاه سوپاپ، تركيبات رسوبي باقيمانده بر روي پيستون و ميزان مصرف روانكار طراحي شده اند. هزينه انجام هر يك از اين آزمايش ها بين70 هزار دلار براي ISB تا135 هزار دلار برايC-13 متغير است. آخرين اصلاحات به عمل آمده بر روي آزمايش هاي چهارگانه گفته شده در دسامبر2004 صورت پذيرفته و قرار است در March سال2005 نيز اصلاحيه ديگري نيز اعمال شود.
    اتحاديه سازندگان موتور (EMA) خواهان دريافت تاييديه API براي كيفيت روغن هاي PC-10 به منظور تطبيق با ميزان 15 ppm گوگرد مجاز در سوخت هاي ديزل تا اواسط سال2006 هستند. اين زمان حداكثر تا ماه نهم سال مذكور قابل تمديد بوده و پس از آن، چنانچه نتيجه مشخصي به دست نيايد، خودرو سازان مجاز به تدوين مشخصات كيفي روغن مطابق با امكانات موجود خواهند بود.
    


    مشخصات روانكار
    از نقطه نظر تركيبات و عناصر شيميايي، مهم ترين تاكيد PC-10 كاهش سطح SAPS از ميزان كنوني تا يك مقدار مشخص در روغن ها است. كاهش خاكستر سولفاته به معناي پايين آمدن خاصيت قليايي كل (TBN) روغن و در نتيجه كاهش فاصله زماني تعويض روانكار است، در حالي كه كم شدن فسفر و گوگرد موجب تغيير در نوع مواد افزودني و روغن پايه شده و بالطبع روغن نهايي مطابق با PC-10 از قيمت تمام شده بالاتري نسبت به انواع مشابه فعلي برخوردار خواهد بود. در مجموع PC-10 سبب مي شود كه فرمولاسيون روغن دچار تغييرات اساسي شود. محدوديت گوگرد و خاكستر سولفاته انتخاب روغن پايه، مواد افزودني ناپاك كننده و معلق ساز و نيز ميزان افزودن اين تركيبات به روغن را با مشكلاتي همراه مي سازد. در مورد فسفر نيز، وضعيت پيچيده تر مي شود چرا كه كاهش ميزان فسفر نياز به ادتيوهاي ضد اكسيداسيون بدون خاكستر و ضد سايش جديدي را موجب خواهد شد.
    جديدترين تكنولوژي ادتيوهاي ديزلي مربوط به سطح كارايي API CI-4 است، با اين حال PC-10 محدوديت هاي به مراتب دشوارتري را نسبت به اين سطح كيفي خواهد داشت كه نخستين نتيجه آن، افزايش بهاي تمام شده روغن خواهد بود. اين موضوع در كنار الزام EMA به افزايش كارايي موتورها موجب پديد آمدن چالش هاي عمده اي در بازار روانكارها مي شود.
    با كاهش TBN ، سازندگان روغن نياز به يافتن راهكارهاي جديد براي حفظ و افزايش كيلومتر كاركرد روانكارهاي توليدي خواهند داشت.
    
    آيا روغن هاي مطابق با استاندارد PC-10 توانايي سازگاري با موتورهاي قديمي تر را خواهند داشت؟
    به نظر مي رسد مشكلات ياد شده موجب شود علي رغم اصرار بر اجراي PC-10 مانند گذشته سطح كارايي CI-4 از قابليت اجرايي برخوردار باشد. اما آن چيزي كه بديهي است حاكي از هماهنگي توليد كنندگان روغن، مواد افزودني و موتور براي رسيدن به يك نتيجه مشخص عيني و قابل اجرا و نيز مطابق با انتظارات انجمن هاي حافظ محيط زيست است. بي ترديد در سال2010 تكنولوژي توليد ادتيوها و فرمولاسيون روغن ها، تفاوت عمده اي با آنچه كه امروز شاهد آن هستيم، خواهد داشت.
                                                                                  منبع:http://www.naftepars.ir


برچسب ها :
» نصب فرمان هیدرولیک روی پراید در دانشگاه شریف ( چهارشنبه ٩ تیر ۱٤٠٠ )
» دوره ی آموزشی کاربردی برق و انژکتور مگان ( سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ )
» دوره ی آموزشی کاربردی برق و انژکتور ال 90 ( دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ )
» دوره های آموزشی ( یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ )
» sdsd ( یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ )
» مطالب موجود ( جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸ )
» چند مقاله خوب ( پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸ )
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ ( چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ )
» سلول های سوختی ( چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ )
» استرلینگ ( پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ )