• banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

گيربكس واريوماتيك

واروماتيك ساده ترين نوع دستگاه انتقال قدرت اتوماتيك بوده كه اساس ان بر گريز از مركز استوار است. در اين دستگاه دو چرخ تسمه ي دو پارچه وجود دارد كه به وسيله فنر دو قسمت متحرك به هم نزديك ميشود و به وسيله دو قسمت چرخ محرك تغيير ميكند . چرخ تسمه ها به وسيله تسمه ذوزنقه اي به يكديگر مربوط ميشوند. در ابتداي كار دو قسمت چرخ تسمه متحرك ، به وسيله نيروي فنر كاملا به هم نزديك شده قطر موثر ان افزايش ميابد . چون طول تسمه ثابت است ، وقتي قطر چرخ تسمه متحرك افزايش يابد ، قطر چرخ تسمه محرك كمتر ميشود . بنابر اين در ابتداي كار ، موتور با دور زياد وگشتاور نسبتا زياد محور متحرك را با دور كم و گشتاور نسبي زياد به حركت در مي اورد . وقتي دور چرخ ها كه متصل به چرخ نسمه متحرك است افزايش يابد ، اين افزايش دور عينا به چرخ تسمه محرك و موتور تاثير گزارده در نتيجه وزنه ها به خارج از مركز پرتاب ميشوند. در اثر پرتاب وزنه ها دو قسمت چرخ تسمه محرك به يكديگر نزديك شده قطر موثر آن افزايش ميابد.با ثابت بودن طول تسمه قطر چرخ متحرك كاهش يافته دور محور خروجي متناسب با افزيش دور موتور اضافه ميشود . اين دستگاه در خودروهاي كوچك (داف) به صورت جعبه دنده اتوماتيك فبه كار رفته است . در اين خودروها فقط پدال گاز است كه وضعيت پدال گشتاور را تعيين ميكند ؛ البته كلاچي هم براي شروع حركت و درگيري نرم وجود دارد كه كاراندازي خودرو را به راحتي ميسر ميكند. كلاچ در عين حال در موقع توقف خودرو ، مدار انتقال قدرت را از موتور جدا ميكند تا امكان روشن ماندن موتور فراهم شود . گيربكس واروماتيك اخيرا ژبراي سيستم انتقال قدرت موتور سيكلت ها نيز به كار رفته است .

برچسب ها :
» نصب فرمان هیدرولیک روی پراید در دانشگاه شریف ( چهارشنبه ٩ تیر ۱٤٠٠ )
» دوره ی آموزشی کاربردی برق و انژکتور مگان ( سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ )
» دوره ی آموزشی کاربردی برق و انژکتور ال 90 ( دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ )
» دوره های آموزشی ( یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ )
» sdsd ( یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ )
» مطالب موجود ( جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸ )
» چند مقاله خوب ( پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸ )
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ ( چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ )
» سلول های سوختی ( چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ )
» استرلینگ ( پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ )